Čas je řeka, která plyne...

Základní věty 2

5. prosince 2006 v 11:38 | upírka a čarodějka Briny |  Elfština
Obecné otázky
Elfí překlad


Už jsi (jste) skončil(-i)? Máš(-te) hotovo?
Telnelyë?
Stojíš o (pití / jídlo)?
Merelyë (suxë / apsa)?
Stojíš o trochu (vína / medoviny)?
Merelyë (limpë / miruvórë)?
Zakouzlíš na mě (posílení)?
Istalyë ninna (oturalë)?
Rozumíš(-íte) / Rozumějí mi?
Hanyalyë / Hanyantë nin?
Znám tě (vás)?
Sintanyë tye?
Slibuješ(-jete)?
Vestalyë?
Mluvíš elfsky?
Quetilyë Eldalambenen?
Chceš tancovat?
Merelyë liltien?
Ustupuješ(-jete)?
Lávalyë?
Jak se ti vede (dnes)?
Manen cáralyë (sírë)?
Jak dlouho?
Manen andave?
Jak?
Manen?
Dlouhá cesta?
Anda tië?
Půjdeme (na lov)?
Leluvalmë raimenna?
Jak se jmenuješ? / Jaké je tvé jméno?
Manen estalyë? / Ma ná esselya?
Co děláš?
Ma tánalyë?
Co jsi říkal?
Ma quentelyë?
Co (za to) chceš?
Ma merelyë (ten ta)?
Co jsi dělal?
Ma tannelyë?
Co je to?
Ma ná ta? / Mana ta?
Co je tohle?
Ma ná sinat?
Co?
Ma?
Kdy odcházíme/odcházíš(-te)?
Malúmë autalyë?
Kdy?
Malúmë?
Odkud jsi (jste)?
Mallo nályë?
Kde jsi/jste (byl/-i)?
Massë nályë (nélyë)?
Kam jdeme / jdeš(-te)?
Manna vantalmë / vantalyë?
Kam půjdeme / půjdeš(-te)?
Manna vantuvalmë / vantuvalyë?
Kde se setkáme?
Massë omentuvalmë? (omentuvalvë - 2 lidé)
Odkud to přišlo?
Mallo túles?
Kde je sraz?
Massë ná omentië?
Kde?
Massë?
Který?
Ma?
Kdo je vůdce?
Man ná ingwë?
Co to (je / bylo)?
Ma (ná / né) ta?
Kdo?
Man?


Obecná zvolání
Elfí překlad


Ah! Ach!
Ai!
Hle! Sláva!
Aiya!
Konečně!
Yallumë!
Hle, hory mého domova!
Aiya, oronti márinyo!
Den přišel!
Utúlie'n aurë!
Hle, lide eldarský a Otcové lidí, den přišel!
Aiya Eldalië ar Atanatári, utúlie'n aurë!
Noc míjí!
Auta i lómë!
Den zas přijde!
Aurë entuluva!
Při moři a hvězdách!
Ëares' ar elenis'!
áááá! (Hle!)
Yé!
Ano!
Tancavë!
Ne!
Lau!
Děkuji! Díky!
Hanta!
Děkujimnohokrát!
Hanta rimbevë!
Je to past!
Ta ná neuma!
Podívej(-te)!
Ela!
Teď!
Sí!
Ó!
A!
Jdi (Jděte) pro to!
Linna ten ta!
Zastav(-te) (to)!
Tapa (ta)!
To bolí!
Ta naiya!
Nechť letní paprsky slunce ozáří břehy a pláže
Nai árë laireo caltuva falassinnar


Ostatní obecné fráze
Elfí překlad


Já nemluvím quenijsky
Úquetin quenyanen
Vypil/a příliš mnoho (vína / medoviny)
Usúciero/rë úvëa rimbë (limpëo / miruvórëo)
Bylo to mé přání
Nés írenya
Až (tady) skončím/-e
Írë telunyë/-mmë (sinomë)
Pojď(-te), jíst a pít na slavnost
Tula, taranna matiën ar suciën
Příchod
Tullë
Hodně štěstí
Host' alassë
Vem(-te) místo
Hara sinomë
Podrž mi to
Mapa sina nin
Jdu do postele (spát)
Lelyan' fumien
Já to (ne-)chci
Lá merenyes
Mám žízeň
Nányë fauca
Jsem tvým služebníkem
Nányë lendur
Nemám zájem
Umin tira
Našel jsem to
Utúvienyes
Mám / Nemám představu (nápad)
Haryan / Umin harya noa
Znám tvou (vaší) sílu v bitvě
Sintanyë tuolya mahtessë
Tvé vlasy září jako zlato
Findesselya cala ve laurë
Pojď se se mnou projít a společně pohlédnout na hvězdy
Tula yo ni vantien ar eleninnar tirien
Miluji tě (vás)
Melinye le
Odlož svůj šat a ulehni na postel!
Helta vaimalya ar caita caimanna!
Chci (odpočívat / spát)
Merenyë sa (quilin' / fumin')
Uchovávám tvé (vaše) dary ve svém srdci
Harminyë annalyar indonyassë
Půjdu první
Linnuvan' yesta
Přeji si (pro-)mluvit
Merenyë sa quetin'
Dal bych si rád nějaké (víno / medovinu)
Merenyë (limpë / miruvórë)
Ustupuji
Lavanyë
Když si přeješ(-jete)
Írë merelyë
(Je/Byla) to má vůle/mé přání
Nés írenya
Pohledný / Ošklivý
Vanima / Úvanima
Můj luk bude zpívat s tvým mečem
Quinganya yolinuva macilelyanen
Mé / Tvé, Vaše (potěšení/přání/vůle)
Írenya / Írelya
Děkuji ti (vám)
Hantanyë len
To nebylo dobré
Úmes mára
Bude toho dost (bude to stačit)
Faryuvas
Nejlepší skřet je mrtvý skřet
Anmára orco ná firin orco
Kosti našich nepřátel se budou lesknout na slunci
Axor cotumolmavar ilcuvar anaressë
Porazíme je v bitvě
Undulavuvalmet' mahtessë
Vítej, můj příteli
Mantúlië, nildonya
Vítej(-te) do mého obydlí
Mantúlië marnyanna
Zklamal(-i) jsi (jste) mě
Quellelyë ni
Tvoje (Vaše) volba
Cilmelya
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama