Čas je řeka, která plyne...

Česká jména

4. prosince 2006 v 22:22 | upírka a čarodějka Briny |  Elfština
A
Adam - Carnicemeno - červená hlína
Adéla - Arnë, Artë - královská, vznešená, urozená
Adolf - Arnarmo - urozený vlk
Agáta - Manë - dobrá
Ágnes - Poicë - čistá
Albert - Arcalimo, Arcalimon - vznešený, zářící
Alberta - Arcalimë - vznešená, zářící
Alena - Mindë - věž
Aleš - Restalon - pomáhající
Alexandr - Atanvarno - ochránce lidí
Alexandra - Atanvarnë - ochránkyně lidí
Alfréd - Querrestalo - elfí pomoc
Alice - Arnostalë - vznešený typ
Alois - Noldo, Sailon - moudrý
Alžběta - Eruvanda, Eruvérë - bůh (je) přísaha
Anastázie - Ortainë - povstalá
Anděla - Aini - dobrý duch
Andrea - Vea, Veassë - dospělá
Anežka - Vendië, Vénië - neposkvrněná
Anna - Maxë, Maxië - milost
Antonín - Lóto, Lótu, Lótion - květina, syn květin
Arnold - Sorontur - pán orlů
Arnošt - Faileon - čestnost
Artur - Morco - medvěd
B
Berta - Alcarinquë- skvělá
Blanka - Fánië, Lossië, Ninquië- bílá
Blažej -Néco, Nécon- mdlý
Blažena -Alassëa, Alassië- šťastná
Bohumil -Erummeldon- bohu milý
Bohumír -Eruséro- mír bohu
Bohuslav -Erumelindo- ctící boha
Boleslav -Yontarillo, Yontalcaron- více slávy
Bonifác -Márambar- dobrý osud
Bořivoj -Hortamo- usilovat
Božena -Erunannë, Erunnë- bohem obdarovaná
C
Cecílie -Úcenimë- nevidomá
Ctibor -Failo- čestný
Ctirad -Failon- čestný
Cyril -Heru, Herumo, Hermo- pán
D
Dagmar -Aurewen, Aurië- denice
Dalibor -Stamahto- braň boji
Daniel -Erunámo- bůh (je můj) soudce
Daniela -Erunámë- bůh (je má) soudkyně
David -Meldon- milovaný
Denis -Eruner- boží muž
Denisa -Erunis- boží žena
Diana -Erumë, Eruwen- božská
Dobroslav -Mano- dobrý
Dominik -Héro, Heruo- pána (2.p.)
Dominika -Herio- paní (2.p).
Doris -Annanis, Annis- dar-žena
Dorota -Eruannë- boží dar
Doubravka -Tavarillë- lesní žínka
Dušan -Fëo, Feon- duše
E
Edita -Alyohtë- bohatá válka
Edmund -Tauravarno- mocný ochránce
Eduard -Alyavarno- bohatý ochránce
Emil -Mótimo- pracovitý
Erik -Oitur, Ertur- věčný vládce, jediný vládce
Erika -Oiturë, Erturë- věčná vládkyně, jediná vládkyně
Ester -Elenë- hvězda
Eva -Cuilë- živá, žijící
Evžen -Arto, Máranóno- urozený
Evženie - Artë, Máranónë- urozená
F
Felix -Alasseo, Alasseon- šťastný
Filip -Roccondil, Melarocco- přítel koní, milovník koní
G
Gabriel -Eruner- boží muž
Gabriela -Erunis- boží žena
H
Hana -Írimë- líbezná
Helena -Alcë, Alcië- paprsek
Helga -Ainë, Airë- svatá
Herbert -Alcohtar- skvělý válečník
Hilda -Ohtë, Mahtalë- válka, boj
Hubert -Veryóro, Canyóro- smělost ducha
Hugo -Óron, Óro- duch, mysl
Hvězdoslav -Elenillo, Elillo- z hvězd
Hynek -Martur- vládce domu
I
Igor -Tíralo- hlídající
Ilona -Alcë, Alcië- paprsek
Irena -Sérë, Sérië- mír
Irma -Tulcë, Tancë, Tungë-síla, pevnost
Ivan -Erumaxo- bůh (je) milostivý
Ivana -Erumaxë-bůh (je) milostivý
Ivo -Quingar- lučištník
Izabela -Eruvérë, Eruvanda- bůh (je má) přísaha
J
Jáchym -Eruntáro- bohem vyvýšený
Jakub -Attanóno- druhorozený
Jan -Erumoico- bůh (je) milostivý
Jana -Erumoicë- bůh (je) milostivý
Jarmila -Melcoirë, Meltuilë- milující jaro
Jarolím -Ainesso, Ainesson- svaté jméno
Jaromír -Melcoiro, Meltuilo- milující jaro
Jeremiáš -Erortano- bohem povýšený
Jeroným -Ainesso, Ainesson- svaté jméno
Jindřich -Pandatur,Corintur- vládce otčiny
Jindřiška -Pandaturë, Corinturë- vládkyně otčiny
Jiří -Cemmótar- rolník
Jiřina -Cemmótarë- rolnice
Jitka -Túriel- dcera vítězství
Josef -Eruntano- stvořený bohem
Josefína -Eruntanë- stvořená bohem
Julie -Findë- vlasatá
Julius -Findo- vlasatý
Justýn -Failo- spravedlivý
Justýna -Failë - spravedlivá
K
Kamil -Cordandur- chrámový služebník
Kamila -Cordandurë- chrámová služebnice
Karel -Mirimo, Mirimon- svobodný
Karin -Meldawendë, Meldawen- drahá dívka
Karolína -Mirimë- svobodná
Kateřina -Vendëa, Vénëa - cudná
Klára -Calimë- jasná
Klement -Failo, Failon- čestný
Konstantin -Voronwë, Vorindo- stálý
Kristián -Laivino, Laivindil- křesťan
Kristýna -Laivinë- křesťanka
Květa -Lossë- květ
Květoslav-Losso- květ
Kvido -Taurwë, Taurion- pocházející z lesa
L
Lada - Wendë - panna, dívka
Ladislav - Valcar - slavný vládou
Laura - Apairë, Túrë - vítězství
Lea - Vercayaxë - divoká kráva, gazela
Lenka - Alcinë, Alciellë - malý paprsek
Leo, Leoš - Rávo - lev
Leona - Rávë, Ravennë - lvice
Leopold - Lieveryo, Liecanyo - (pro) lid statečný
Libor - Írimo - líbezný
Libuše - Írimë - líbezná
Linda - Linda, Lindë - krásná
Lucie - Calië, Calmë, Caldë, Calwen - světlá
Luděk - Alcarohtar - slavný válečník
Ludmila - Liemmeldë - lidu milá
Ludvík - Alcarohtar - slavný bojovník
M
Magdalena - Mindë - věž
Marcel - Mahtarin - malý bojovník
Marcela - Mahtarincë - malá bojovnice
Marek - Mahtaito - bojovný
Marie - Erummeldë - milovaná bohem
Markéta - Marilla, Marillë - perla
Marta - Ostindë, Ostiel - hospodyně
Martin - Mahtion - bojovný
Martina - Mahtiel - bojovná
Matěj - Eruanno, Erunno - boží dar
Matouš - Eruanno - dar boží
Matylda - Canohtarë, Tuohtë - chrabrá bojovnice
Michael - Eruvëo - podobný bohu
Michaela - Eruvië - podobná bohu
Mikuláš - Túrelio - vítězství lidu
Milada - Nessa, Nessë, Nessië - mladá
Milan - Nildon - přátelský
Milena - Meldë - milovaná
Miloš - Meldon - milovaný
Miriam - Erummeldë - milovaná bohem
Monika - Eressië, Eressiel - osamělá
N
Naděžda - Estel - naděje
Natálie - Nostië - narozeniny
Nikola - Túrelië - vítězství lidu
Nora - Failë - čest
O
Oldřich - Almatur, Alyatur - bohatý vládce
Olga - Ainë - svatá
Ondřej - Poldo - statný
Oskar - Eruecco - boží oštěp
Ota, Oto - Almion - štěstí
Otakar - Almatir - majetek střežící
Otokar - Almatir - majetek střežící
Otýlie - Almallë - malý majetek
P
Patricie - Tárë - urozená
Patrik - Táro - urozený
Pavel - Pityon, Titton - malý
Pavla - Pitye, Tittë - malá
Petr - Sardo - skála
Petra - Sardë - skála
R
Radek - Valinalo - radující se
Radim - Alassëon, Almáreon - radostný
Radovan - Almacollo - přinášející dobro
Regina - Tári - královna
Renata - Atanónë - znovuzrozená
René - Atanóno - znovuzrozený
Richard - Nornotur - tvrdý vládce
Robert - Alcarcalimo, Alcarinquo - slávou ozářený
Roland - Alcarnor - slavná země
Rudolf - Alcarnarmo - slavný vlk
Rút - Sermë, Osellë - přítelkyně, společnice
Růžena - Lossë, Losillë - růže
Ř
Řehoř - Tirno - ostražitý
S
Sandra - Nerivarnë - ochránkyně mužů
Sára - Aranel - princezna
Śárka - Oronis, Oroniel - hora, návrší
Silvestr - Taurino - lesní
Silvie - Tavarillë - lesní žínka
Simona - Lastë, Lastië - naslouchající
Soběslav - Eraxanto - svůj vlastní zákonodárce
Soňa - Nolmë - moudrá
Stela - Elen, Ellë - hvězda
Svatava - Ainë - svatá
Svatopluk - Almassetur - silný v dobru
Š
Šimon - Laston - naslouchající
Štěpán - Nacil, Nacilo - vítěz
Štěpánka - Nacilë - vítězka
T
Taťána - Ciltallë, Ciltindë - rozdělující
Teodor - Eruanno - boží dar
Tereza - Turmë, Turmawen - záštita
Tibor - Failon - čestný
Tomáš - Onóno vdvojče
U
Uršula - Morcë, Morcellë - medvědice, malá medvědice
V
Václav - Yontalcar - více slavný
Valdemar - Alcarintur - slavný vládce
Valentýn - Tulco - silný
Valentýna - Tulcë - silná
Vasil - Arno, Arnon - královský
Vavřinec - Túrion, Túron - vítězství
Věra - Estel, Estellë - víra
Viktor - Mapar, Nacil, Nacilon, Nacildo - vítěz
Viktorka - Maparë, Nacilmë - vítězka
Vilém - Selmacas - vůle (mi je) helmicí
Vincenc - Túraldo - vítězící
Viola - Helinillë - fialka
Vít - Alassëon - veselý
Vítězslav - Alcarnacil - slavný vítěz
Vladimír - Séretur vvládce míru
Vladislav - Alturmenon, Valcar - slavný vládou
Vlasta - Valië, Vallë - moc
Vlastimil - Valmelindo - milující moc
Vojtěch vHossentulton - útěcha vojsku
Y
Yveta - Tamurilë - tis
Yvona - Tamurilë - tis
Z
Zbyněk - Ahantuon - síla zlosti
Zdeněk - Alcarmo - tvůrce slávy
Zikmund - Túrevarno - ochránce vítězství
Zlata - Laurië, Laurë - zlatá
Zoe - Cuilë - život
Zora - Auressel, Auressellë - jitřenka
Zuzana Indil - lilie
Ž
Žaneta - Erumaxë, Erumaxillë - bůh (je) milostivý
Žofie - Nóliel, Nolwë - moudrost
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Kde ? Kde ? | 24. ledna 2007 v 20:24 | Reagovat

A kde je Lukáš????

2 natuzi natuzi | 5. února 2007 v 17:59 | Reagovat

dik už umim elfsky je to vyhoda tema urazkama budu rikat lidem nic netusijímcím že me lezou na nervy

3 Lilith Lilith | 9. února 2007 v 20:04 | Reagovat

a Eliška? .. moje ošklivé jméno se nevyskytuje v elfském "jmeníku".... jak nemilé :ó(

4 Briny Kalatis Briny Kalatis | E-mail | Web | 10. února 2007 v 19:09 | Reagovat

já za to nemůžu O:-)

5 Lilith Lilith | 11. února 2007 v 16:53 | Reagovat

jeeej, ten smajlík se svatozáří je parádní :P

6 Verča Verča | 15. března 2007 v 21:01 | Reagovat

Veronika tu neni?:-(

7 verca 2 verca 2 | 23. dubna 2007 v 17:32 | Reagovat

kde je ta veronika? :-(

8 ×Lucie× ×Lucie× | Web | 29. dubna 2007 v 11:44 | Reagovat

Zajimavé..:o)

9 lightsunny lightsunny | 2. května 2007 v 17:50 | Reagovat

A co Mirek?

10 Bája Bája | 12. května 2007 v 15:37 | Reagovat

škoda že tady nejsem asi sem na tom světě zbytečná!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-(

11 Kely Kely | 5. července 2007 v 19:51 | Reagovat

Jakto, že tam nemáš Elišku??? :P

12 Miša Miša | 6. srpna 2007 v 12:59 | Reagovat

Já jsem sebe teda našla, ale mé very oblíbení jménko Tamarka jsem taky nenašla..:-)

Hehe

13 Laila Laila | E-mail | 29. ledna 2008 v 13:56 | Reagovat

Eliška je to stejné jako Alžběta nebo Izabela překlad a význam jména je stejný... Eruvanda, Eruvérë - bůh (je) přísaha

14 13123132 13123132 | 1. února 2013 v 16:07 | Reagovat

KDE MÁŠ VERONIKU!!???!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama