Čas je řeka, která plyne...

Říjen 2006

Ekvempín

26. října 2006 v 13:11 | upírka a čarodějka Briny |  Mýtické postavy
HISTORIE
…V hloubce lesa se po jehličnaté, opuštěné cestě procházela sněhově bílá jednorožka, na své elegantní hlavě měla stříbrný zatočený roh, který jí dával stejně jako ostatním jednorožcům kouzelnou sílu a schopnosti.
Ve stejný okamžik se lesem proháněl mladý drak Ikvijec. Stejně jako všichni jeho příbuzní i on obdivoval krásu a moc jednorožců, a proto když jednorožku spatřil na cestě, neodolal a potichu se vydal za ní.
Jednorožka nepotřebovala dlouhou dobu na to, aby zjistila, že jí někdo sleduje. Seběhla z cesty a zamířila k němu. Ladně poskočila pár keřů a postavila se hrdě před mladého draka. Podívala se do jeho očích svými. Zalíbil se jí.
Celou dobu z ní nemohl spustit oči, když si všiml, že ho zpozorovala věděl, že by měl zmizet, ale nemohl. Než se stačil znova nedechnou, tak stála u něj a provrtávala ho překrásnýma očima. Chvíli s ní udržoval oční kontakt, přičemž si navzájem vyměňovali informace, a poté se jí poklonil.
Opětovala drakovu poklonu tím, že sama klesnula na svá kolena a sklohnila hlavu. Zvedla se a dotkla se ho svým rohem, aby mu dala najevo své přátelství, poté se rozeběhla zpět na jehličnatou cestu.
Když se ho dotkla stříbrným rohem jeho tělem projela vlna, která mu dávala najevo věčné přátelství a vyzvání, aby jí následoval. Rozeběhl se za ní, nevěděl kam ho chce zavést, ale bylo mu to jedno. Věřil jí.
Nejdříve běžela po cestě, poté z ní seběhla a začala ho provádět nejkrásnějšími částmi lesa, ukazovala mu jeskyně a skály, které znala jen ona a ostatní jednorožci. Ohlédla se, aby se ujistila, že je stále za ní.
Obdivoval krásy, které mu ukázala a neustále se držel v její blízkosti. Když se za ním ohlédla, jejich pohledy se střetly a on viděl lásku v jejích očích. Doběhl jí a bylo mu jasné, že nyní budou všude už jen spolu…
POPIS A VLASTNOSTI
Ekvempíni jsou tvorové, které vznikli spářením draka Ikvijce a jednorožce. Jejich výška je přibližně stejná jako výška koně. Na hlavě hadovitého tvaru, která připomíná hlavu jejich předků, jim rostou tři rohy, stejné jako má jednorožec a kolem živlových očí se mohou objevit stejné výrostky jako na čele. Hlavu i tělo pokrývají hladké šupiny a na zádech rostou blanitá křídla.
Nejzvláštnější je, že Ekvempín není jen jeden, ale jsou hned čtyři druhy. Lesní a vodní převzali většinu vlastností po jednorožcích. Lesní má hnědou barvu a jeho oči jsou zelené, zatímco vodní je šedivý a jeho očí bývají modré jako hloubky moře.
Pak jsou také ohnivý a vzdušní Ekvempíni, ti převzali svou moc po Ikvijcích. Oči ohnivého Ekvempína, jsou rudé a jeho tělo je pokryté černými šupinami, zatímco vzdušný je bílý s černýma očima.
Ekvempíni jsou schopni ovládat sílu živlů a jejich krása je vzhledem k jejich předkům neuvěřitelná. Své rohy používají k léčení a ovládání síly živlů to, ale neznamená, že s nimi nemůžou ublížit, protože též slouží k jejich obraně.

Křišťálový drak

25. října 2006 v 23:44 | upírka Briny |  Mýtické postavy
HISTORIE
...Sněhově bílá vodní dračice proplouvala hlubokým, zeleným, čistým mořem. Skákala v čisté vodě jako delfín a proplouvala jeho hloubkami a zákoutní obdivujíc jeho skrytou harmonii a řád. Sledovala barevné rybičky okolo ní, barevné korály a mušle. Nejvíce ze všeho však obdivovala křišťálovou skálu na dně oceánu.
Našla jí jednou když se jen tak potloukala mořem a její skvostný vzhled jí uchvátil. Vždy když odplula někam daleko tak, že se k ní nemohla vrátit špatně se jí usínalo a budila se uprostřed noci. A tak se stalo, že usnula jednou na skále dlouhým dračím spánkem, který netrval desítky let, ale stovky.
Když se po několika stech letech dračice probudila, netušila co se s ní stalo a tak zamířila na svá oblíbená místa na mořském dně. Proplouvala mořem a lovila malé barevné rybky, které měly nasytit její prázdný žaludek. Cestou se připojila k delfíní rodince a hrála si s nimi, vyskakovala nad klidnou hladinu moře a obdivovala stříbrný svit měsíce a hvězd. V tu chvíli jí přepadla touha letět, letět ke hvězdám vzhůru k nebesům, a tak vzlétla. Když rozevřela svá křídla s úžasem zjistila, že nemají bílou barvu, ale že se lesknou stejně jako křišťálová skála. Její sen se splnil....
POPIS A VLASTNOSTI
Křišťálový drak se zrodí když nějaký drak, nejlépe vodní, oplývá velikou láskou ke křišťálu. Jeho láska musí být tak velká, že na něm usne několikasetletým spánkem a křišťál se mu vryje do kůže. Když se probudí jeho šupiny se lesknou.
Ovládá vodní živel a veškerá vodní kouzla, k jeho silné stránce patří plavání a jako každý jiný drak umí létat. Z vody většinou vylétá v nocích nebo prosluněných dnech když je ale bouře radši zůstane u dna oceánu.
Tito draci se jinak ničím moc nevyjímají, snad jen svou krásou, kterou jim ostatní tiše závidí a touží po ní. Jejich krása jim, ale neubírá na povaze a tudíž se z nich nestávají namyšlení, zlí tvorové.

Kyselinový drak

25. října 2006 v 23:38 | upírka Briny |  Mýtické postavy
HISTORIE
…Veliký zelený drak se procházel po rozlehlých jeskyních hluboko pod zemí. Bloudil jimi už několik dlouhých dní a hledal cestu ven z tmavého bludiště. Nikde nebylo nic živého a jeho trápil hlad a žízeň. Když už myslel, že nemá naději, a že v jeskyni zahyne hlady objevil podzemní potůček a okolo něj spousta hadů.
Přistoupil k němu a dlouze se napil, nehledě na čistotu vody, a poté začal lovit hady okolo aby utišil svůj velký hlad. Lovil hady nejen nejedovaté, ale i ty které neznal nebo ty, které pro něj mohli být smrtelné. Živil se jimi celou cestu, když šel okolo vody a hledal jak se dostat ven.
Když vylezl ven z jeskyně, oslepilo ho sluneční světlo, kterému za dobu strávenou v tmách podzemí odvykl. Zastínil si své oči křídlem a pomalu přivykal denní záři. Když se rozkoukal zjistil, že jeho sliny leptají vše no co dopadnou. Leptaly kameny, klacky a dokonce i zemi pod jeho nohama, jeho sliny získaly jedovatost hadů a nebezpečnost toxických jedů, které proudily ve vodě. Sklopil smutně hlavu, ale vzápětí jí zase zvedl, uvědomil si, že se stalo něco ojedinělého, že nezemřel na jedy, které by zahubily každého živého tvora, ale že se stal exemplářem. Novým druhem obývajícím tuto planetu...
POPIS A VLASTNOSTI

Kyselinový drak má v sobě nejen dračí krev, ale i jedy a kyseliny nebezpečných hadů. Tento druh draků je jeden z těch nejojedinělejších, protože aby se jím stal musí jeho tělo spořádat spoustu nebezpečných látek a to málokterý přežije.
Když se toto stane a on přežije, tak se jeho sliny změní na vše leptající kyselinu a jeho dech získá nebezpečné toxické účinky. Jeho krev dostane oranžovou barvu, tím jak se rudá dračí krev smíchá s žlutou krví hadů.
Jeho síla vychází hlavně z živlu země, který zplodil hady a ostatní jedovaté tvory, proto ovládá kyselinový drak kouzla země a může z ní čerpat sílu. Avšak to, že se změnil na draka jiného, nebezpečnějšího druhu neznamená, že nemůže zemřít. Jedy v něm ho sice posílily, ale i přes to je zranitelný stejně jako každý jiný.

Dračí duch

25. října 2006 v 23:26 | upírka Briny |  Mýtické postavy
HISTORIE
…Noční krajinu ozařuje měsíc v úplňku a hluboko v temnotě lesa umírá drak. Nemá strach ví, že umírá pro to co věří. Ví, že bojoval za správnou věc a také ví, že věděl, že to mohlo skončit, tak jak to končí - jeho smrtí. Jeho duše je však klidná, protože zvítězil a život je pro toto vítězství nízká cena.
Zavřel oči a pomalu vdechoval poslední doušky kyslíku, které mu byli souzeny. Smířeně přijal svůj osud a čekal na smrt. Jeho černé šupiny byly potřísněny rudou krví, která mu vytékala z hluboké rány na boku. Bytí jeho srdce se začalo zpomalovat až úplně utichlo.
Lesem se neslo jen ticho, které prozrazovalo smrt. Najednou se, ale stalo něco, co se nikdy nestalo a nikdo to nečekal. Měsíc se rozsvítil obrovskou září a osvětlil celý les, poté se stříbrné světlo v obrovském proudu soustředilo na jedinou bytost a vniklo do mrtvého draka. Ten otevřel oči, které už neměly jeho obvyklou rudou barvu, ale byly stříbřité stejně jako měsíc, který mu dal život. Postavil se a podíval se do jezírka o kousek dále od něj a s úžasem spatřil, že jeho šupiny nejsou černé, ale šedivo-stříbřité. Vrátil se, je zpět aby mohl dál chránit lásku a mír, je tady z vůle větší síly…
POPIS A VLASTNOSTI
Dračím duchem se může stát jen ten drak, jehož duše je čistá a on zemře pro něco dobrého čemu věřil a byl ochoten se kvůli tomu obětovat. Málokdy se, ale stává to, že měsíc daruje nějakému drakovi život, proto se s těmito draky často nesetkáváme.
Zajímavé je, že každý drak, kterému je dám nový život má nehmotné tělo a tudíž může procházet stromy, kameny a podobně. Aby dostal hmotnou podobu musí pochopit svou podstatu a podstatu vyšší síly, která vychází ze síly měsíce.
Podoba mu zůstává stejná jako když žil až na pár malých drobností. Jeho oči dostanou barvu stříbra a jeho šupiny se zesvětlí(černé na šedé, rudé na růžové, zelené na světle zelené atd…). Jeho zuby a drápy dostanou ostrost jakou předtím neměly a může jimi zničit téměř vše.
Jeho síla vychází hlavně z měsíce, dává přednost noci a tmě před slunečními paprsky a světlem. Pokud může tak žije spíše očním životem a nestýká se s ostatními bytostmi. To, ale neznamená, že je nespolečenský umí držet přátelství stejně jako nenávist a nepřátelství.
Jelikož už jednou prošel smrtí tak nezabíjí pokud nemusí a váží si života, jak svého tak ostatních, i přes to by se však byl schopen znova obětovat pro dobrou věc. Jelikož už je mrtvý tak je téměř nezničitelný. Ovládá sílu měsíce a necro kouzla.

VLÁDCI NOCI - Kapitola I.

25. října 2006 v 23:18 | upírka Briny |  Povídky
SPŘÍZNĚNÁ DUŠE
Akaia běžela kam jí nohy nesly. Běžela pryč. Daleko. Vzdalovala se od své rodné vesnice a v dáli za svými zády slyšela výkřiky. "Pryč s ní!" "Nemá tu co dělat!" "Je to zrůda!" "Měli jsme jí zabít!"
Pak zaslechla ten známý ženský hlas, ano, poznala ho, právě tento hlas jí kdysi vyprávěl pohádky a teď nelítostně křičel, "Pryč s ní! Pryč s čarodějnicí!!" Byla to Ilaja, žena mlynáře, dobrá přítelkyně její matky. Když její matka zemřela, tak to ona jí vyprávěla pohádky, zpívala písničky a brala na procházky do lesa, byla jí druhou matkou.
Černovlasé, tmavooké dívce v otrhaných černých šatech po tvářích stékaly slzy, kvůli kterým neviděla na cestu. Běžela, ale nevěděla kam. Byla jiná, vždy to cítila a připadala si proto sama, ale teď si přála být jako ostatní. Být obyčejná sedmnáctiletá holka a nemít strach.
Vše začalo jedné teplé letní noci. Byl úplněk a jí probudilo vlčí zavytí. Zaposlouchala se do něj, fascinovalo ji. Vlci tu noc museli být blízko, moc blízko.
Od té noci se objevovali každou další noc. Každou noc byli čím dál tím blíž a ona je každou noc poslouchala s čím dál tím větším zaujetím. Spala ve dne a večer seděla u okna a koukala ven z okna.
Lidem z vesnice to bylo divné, ale vždycky považovali Akaiu za podivína, a proto tomu nepřikládala moc velkou váhu. Vše se vyhrotilo až když dívka dalšího úplňku na vlčí zavytí odpověděla též zavytím. Několik vesničanů dostalo strach a Akaia musela pryč.
Proto teď musela bloudit hlubokým a temným lesem a nevěděla kam jít, proto se teď cítila víc sama než jindy.
Nevěděla však jak hodně se plete, nebyla totiž sama. Byla s ní vlčice, bílá jako čerstvě napadnutý sníh a očima temnýma jako ta nejčernější tma. Potichu jí následovala, tak aby jí dívka nemohla spatřit. Našlapovala tiše jako si pavouk plete svou jemnou pavučinu až do doby než si Akaia naprosto vyčerpaně sedla na kámen aby si chvilku odpočinula.
Vylezla ven ze křoví. Dívka se lekla, chtěla utíkat, byla však tak unavená, že nemohla. Vlčice jí několikrát obešla, a pak se ladně as elegantně proměnila v ženu. Dlouhé plavé vlasy jí padaly na záda a dlouhé bílé šaty dodávaly na kráse.
Pohlédla na ni svýma modrýma očima. V tváři ženy byl mírumilovný úsměv, který se jí snažil naznačit, že nemusí mít strach.
Neměla ho. Nějak věděla, že jí neublíží, že jsou si podobné. Usmála se na ni, aby jí dala najevo, že z ní nemá strach.
Vlčice, nyní plavovlasá žena, se posadila na kámen vedle ní, "Akaio, jsem Aghaia. Nejsi obyčejný člověk, jsi jedna z nás. Zavedu tě domů, nejdříve tě však naučím jak se proměnit ve vlčici. Zavři oči."
Akai zavřela oči a dál poslouchala její pokyny. Neptala se, jen dělala co jí řekla.
" Teď se soustřeď. Někde uvnitř tebe je vlk, pusť ho ven. Chtěj se v něj proměnit. Stačí chtít."
Znova ji poslechla, protože věděla, že má pravdu. Strašně moc se chtěla proměnit. V hlavě jí zůstala jediná myšlenky, chci být vlk. Pak najednou ucítila, že se mění. Cítila jak se jí zakracují nohy a na těle se objevuje srst. Změnila se jí struktura obličeje a zvětšily se zuby. Nakonec zjistila, že má ocas. Zavrtěla s ním.
Otevřela oči a zjistila, že se na svět dívá trošku jinak. Před ní už nestála žena, ale opět bílá vlčice. "Pojď za mnou," poslala k ní myšlenku a rozeběhla se hlouběji do temného lesa.
Běžely dlouho dobu. Nad hlavou jim zářil krvavě zbarvený měsíc úplňku. Ve vzduchu bylo cítit něco temného…magického.
Akaina černá srst se ztrácela v temnotě okolo, zatímco Aghaina srst zářila pod měsíčními paprsky, které na ní dopadaly.
Když se konečně opět zastavily, tak se nacházely na rozlehlé louce. Bylo tam jezero, tekla tam řeka a u skal šuměly vodopády. Kolem pobíhalo několik vlků a u řeky stáli dva muži a jedna žena.
Aghaina se opět změnila do své lidské podoby a Akai jí téměř hned následovala, poté se na sebe usmály. "Vítej. Právě se nacházíme v naší vesnici Wolferd. Žijí zde jen takoví jako jsme my." Řekla potich bělovlasá žena a pomalým krokem se vydala k trojici u řeky. Když tam došla tak kývla hlavou k ženě s rudozlatými vlasy, "Tohle je Ikala. A tohle je její bratr Ikaros," ukázala na mladíka se zrzavými vlasy, jen o něco málo mladšího než byla jeho sestra. "A tohle je jejich bratranec Lerrel," otočila se k muži s dlouhými černými vlasy. Jeho oči byly jako dvě propasti, temné a hluboké. Jeho tajemný úsměv jí naprosto očaroval.
"Já jsem Akaia," představila se dívka a se všemi si podala ruku.
"Postaráte se o ní?" otázala se Aghaina trojice, "Rada se mnou bude chtít mluvit." Když Ikala přikývla, tak se Aghaina otočila a zmizela ve vchodu do skály.
Ikaros se na Akai usmál, "Provedeme tě tady, chceš?"
Po dívčiným souhlasu ukázal na vchod do skály, "To je vchod do našeho království. Je to bludiště chodeb, v kterých žijeme. Je to podzemní město. Však pak uvidíš." Poté se rozhlédl po rozlehlé louce, "Tady nikdy nenajdeš nikoho jiného než nás. Je to náš domov," vysvětlil a poté se otočil ke vchodu, ve kterém předtím zmizela Aghaina.
Vkročily do temnoty podzemního světa.

Temný stín

25. října 2006 v 22:51 | upírka Briny |  Povídky
U zamlženého okna seděla smutná dívka s dlouhými rozpuštěnými vlasy, které jí padaly do knížky, kterou právě četla. Nezáživný děj povinné školní četby jí nedokázal upoutat natolik, aby neustále nesjížděla pohledem na mokré okno a dešťové kapky, které za ním dopadaly na tmavou zem a nedokázaly jí ani zabránit v tom aby poslouchala tiché hučení podzimního dne.
Vítr se opřel o staré větve silného dubu před domem a okolo se rozletělo listí, jenž v zápětí začalo tančit svůj divoký tanec. Slunce pomalu zalézalo za obzor a město začala přikrývat temnota. Pochmurně šedivé nebe rozzářil blesk a krátce po něm se ozval i hrom. Zatímco normální lidé se zabarikádovaly doma, jí to táhlo ven.
Nemohla odolat své touze a zaklapla knihu. Odsunula jí na kraj svého stolu, na kterém kromě knihy leželo ještě několik dalších knih pojednávajících o magii, numerologii, symbolice, výkladu z karet, několik všemožných amuletů jako například kříž, satanistický kříž ze třinácti lebek, oba dva druhy pentagramu, kyvadlo a několik papírů popsaných rudým inkoustem nebo krví. Na stěnách vyselo několik plakátů jejích oblíbených hudebních skupin, mezi které patřila i Apokaliptica a Nightwish jinak to byl naprosto obyčejný pokoj stejně jako každý jiný.
Přešla ke skříni a zapnula rádio, místnost téměř ihned naplnila melodie její oblíbené písničky Hope. Zaposlouchala se do jejích tónů, cítila v ní sílu, naději, temnotu. Melodie konejšila její bolavou duši a ona chvíli nevnímala nic jiného než to uklidnění, jež jí přinášela.
Když se černovláska trošku probrala, tak otevřela černé dveře staré vyřezávané šatní skříně. Chvíli sledovala její obsah, a pak si vyndala oblečení v gothic stylu. Na dlouhé nohy si natáhla černé děrované punčocháče a přes ně si natáhla dlouhou černou sukni. Své tělo uvěznila v rudém korzetu a na bílé ruce si navlékla rukavičky podobné punčochám na nohou.
Když byla oděna, tak si stoupla před zrcadlo visící na zdi a obtáhla si hnědé téměř černé oči černou tužkou, rty natřela rudou rtěnkou a dlouhé vlasy si prohrábla kartáčem. Poté si obula vysoké kozačky, do kterých zastrčila dlouho dýku a než odešla ven, tak si přes ramena přehodila černý nepromokavý plášť s dlouho kapucou, kterou si stáhla hluboko do obličeje.
Jakmile se ocitla před barákem, tak ucítila nápor chladného větru a kapky bubnující na povrchu jejího pláště. Nebe opět rozzářil blesk doprovázen téměř ohlušující ránou. Ráznými kroky se vydala na autobusovou zastávku. Sice nesnášela MHD, ale místo kam chtěla bylo poměrně daleko a v dešti by ani nemohla jít svými oblíbenými zkratkami.
Došourala se až na zastávku kde stála jen jedna starší žena, která si jí nejdříve prohlédla od hlavy k patě, a poté dělala jako by vůbec neexistovala. Dívka si ženy vůbec nevšímala, byla zvyklá na vyřazení ze společnosti a víceméně jí to nevadilo. Nepotřebovala k životu lidi. Stačili jí její nejbližší a ani oni nepotřebovali lidskou společnost. Byly takzvaná spodní vrstva moderní společnosti. Blázni, vrazi, satanisti, zvířata a bůh ví co ještě.
Pomalu nastoupila do starého autobusu, který se s několikaminutovým zpožděním dostavil na zastávku. Posadila se k oknu na předposlední volné místo, poslední bylo vedle ní.
Autobus se s trhnutím rozjel blíže k jejímu cíly. Drkotal se po rozkopané silnici a na jeho oknech se usazovaly kapky deště. Sledovala domy a obchody kolem, kterých projížděly. Na ulicích bylo jen pár lidí s deštníky, kteří pospíchaly domů.
Uprostřed náměstí autobus zastavil aby nabral další lidi. Přistoupila jen mladá žena se dvěma chlapci, jednomu mohlo být tak čtyři a druhému deset, všichni tři vypadali promoklí na kost. Mladší chlapec zamířil k prázdnému místu vedle dívky, matka ho však ihned chytla za ruku a něco mu potichu začala říkat. Zbytek cesty proběl víceméně v klidu, nedělo se nic zvláštního ani neobvyklého.
Když se autobus opět drkocáním a funěním zastavil, tak černovláska vystoupila. Kapky deště se jí ihned začaly motat do vlasů a ona opět slyšela jejich naléhavou píseň.
Prošla zrezivělou bránou na hřbitov a ucítila pro ní tak známou energii mrtvých. Procházela mezi kamennými náhrobky a prohlížela si fotografie mrtvých, který pod nimi nyní leželi a nikdo už je nikdy neměl spatřit. Život je zvláštní vždy začne tak nečekaně a stejně může i skončit.
Kolem se rozhučel silný vítr aby přidal své tóny k dešti a mrtvým a dohromady, tak mohli stvořit symfonický koncert, jehož dokonalost vnímá málokdo. Píseň nabírala na intenzitě. Vítr se opíral do stromů a všude okolo poletovalo listí a květiny s hrobů.
Dívce spadla s hlavy kápí a ona začala tančit. Motala mezi mrtvými a jediné co byla schopna vnímat byla ta zvláštní hudba, která ovládala její tělo a uklidňovala poraněnou duši. Hudba, kterou slyšela jen ona a mrtvý. Hudba obyčejným lidem neznámá.
Nebe opět ozářil blesk. Bouřka jí konečně dohnala a přidala své hromy k orchestru, který tu právě probíhal. Všude byla tma, kterou prozařovaly jedině stříbřité blesky.
Černé vlasy vlály divoce a nezkrotně ve větru. Mrtvá energie všude okolo se stala její součástí a ona se zase stala součástí její. Tančila tu snad několik hodin a únava se jí ani nedotkla. Mohla by tu být věčně, chtěla tu být věčně.
Pokračovala ve svém tanci a déšť nepovoloval, když tu sílu okolo něco narušilo. Vzhlédla a spatřila mladý smějící se pár kráčející uličkou do zadní části hřbitova. Pocítila náhlou nenávist, zuřivost a bolest. Křečovitě zavřela oči a přála si aby až je otevře tam nikdo nebyl. Přála si aby se ty slova, ten smích ztratily a ona už je neslyšela.
Otevřela oči a spatřila zamilovaný pár mizící za náhrobky. Nad jejím srdcem přeletěl temný stín a zahalil její duši do pavučiny nenávisti. Vytáhla z vysoké boty dlouhou ocelovou dýku. Rukojeť se podobala hadu, který měl rudý drahokam v otevřené puse a místo očí byly kameny úplně identické. Čepel byla čistá, lesklá a ostrá. Rázným krokem se vydala, tam kde před chvílí zmizely. Chtěla jen jedno.
Bloudila mezi náhrobky a proplétala se mezi nimi. Nyní už jí toto místo nepřinášelo klid jako předtím. Nyní už nešla, běžela. Probíhala uličkami až ke kapličce, u které stál osamocený hrob dvou mladých lidí, žena zemřela při autonehodě a její manžel se utrápil asi měsíc na to. Hrob býval pustý, protože pár neměl příbuzné ani přátele, a proto k němu nikdo nechodil.
Nyní však kaplička nebyla, tak opuštěná jako vždy, ani jí nedělala společnost černovlasá smutná dívka, ale přímo na náhrobku se vášnivě milovali ti dva, které pronásledovala její nenávist.
Téměř bez rozmýšlení bodla. Ostří dýky projelo tělem chlapce a ten padl mrtev, stejně skončila i dívka. Vše se odehrálo, tak rychle. Stála nad mrtvými těly a dívala se na ně. Cítila lítost nad tím, že se neovládla a udělala něco, tak lidského, cítila bolest, protože ten koho milovala byl mrtvý.
Po tváři jí stekla slza. Nejdříve jedna, poté dvě, tři a poté už ti nebyly jen slzy, ale celé potoky slz. Otočila se a nejistým krokem vyšla ze hřbitova. Nevěděla kam jít. To co se stalo jí pronásledovalo a ona věděla, že její duše už nikdy nebude mít klid.
Šla kam jí nohy nesly a došla k vysokému srázu, do kterého narážely zpívající vlny vody. Naklonila se a roztáhla ruce. Toužila letět a padat dolů. Skočila. Její ztrápenou duši pohltilo moře.

Anime

25. října 2006 v 19:48 | upírka Briny |  Anime, Filmy, aj.
ANIME
Když už mluvíme o anime, tak by bylo vhodné nejdříve si říct co je to vůbec zač.Anime je druh animovaných seriálů nebo filmů, které mají svůj původ v mangách - japonských komixech.
MANGA
Manga je japonský druh komixu a je jeden z nejhezčích druhů komixů vůbec. V tomto komixu jde autorům hlavně o zachycení a ztvárnění pocitů hlavních postav. Proto postavy mívají velký důraz na hlavu a to zejména na oči.
Manga mají většinou okolo 200 stran a dělí se na dva druhy: barevný a černobílý. Častěji se, ale používá černobílá verze a barevná na titulní stránku a podobně.
Manga se dělí na více druhů a každý druh je určen jiné skupině lidí. Např.shoujo, shounen, hentai, yaoi, yuri, atd.
SHOUJO
Shoujo je druh manga, respektivně i anime, které je určené pro dívky a ženy. Pravdou je, že tento druh komixu čtou i chlapci a muži, ale málokterý je ochotný to přiznat.
V shoujo šlo ze začátku především o příběhy kde měla hlavní roli dívka a zabývaly se hlavně jejím vztahem k matce a rodině. Později se i zde začalo objevovat scify a fantasy prostředí.
SHOUNEN
Shounen je pro změnu mužský druh manga. Dává přednost scify a fantasy pře romantikou a rodinnými příběhy.

Wallpaper2

23. října 2006 v 16:54 | upírka Briny |  Galerie

Evanescence - Missing - Aj

22. října 2006 v 19:10 | upírka Briny |  Texty písní

Missing

Please, please forgive me,
But I won't be home again.
Maybe someday you'll look up,
And, barely conscious, you'll say to no one:
"Isn't something missing?"
You won't cry for my absence, I know -
You forgot me long ago.
Am I that unimportant...?
Am I so insignificant...?
Isn't something missing?
Isn't someone missing me?
(refrén)
Even though I'm the sacrifice,
You won't try for me, not now.
Though I'd die to know you love me,
I'm all alone.
Isn't someone missing me?
Please, please forgive me,
But I won't be home again.
I know what you do to yourself,
I breathe deep and cry out,
"Isn't something missing?
Isn't someone missing me?"
(refrén)
And if I bleed, I'll bleed,
Knowing you don't care.
And if I sleep just to dream of you
I'll wake without you there,
Isn't something missing?
Isn't something...
(refrén)

Evanescence - Haunted - Čj

22. října 2006 v 18:58 | upírka Briny |  Texty písní

Vystrašená

(Haunted)
Dlouhá, ztracená slova, jsou mi pomalu našeptávána
Stále nemohu najít, co mě tu drží
Když celou tu dobu jsem byla uvnitř tak prázdná
Vím, že jsi stále tady
Sleduješ mě,
Chceš mě,
Cítím, jak mě táhneš dolů
Bojím se tě,
Miluji tě
Nedovolím, abys mě stáhl až dolů
Vystrašená tebou, cítím tě-živého
Tvé strdce, bije v mé hlavě
Sleduješ mě,
Chceš mě,
Cítím, jak mě táhneš dolů
Zachraňuješ mě,
Znásilńuješ mě
Nedovolím, abys mě stáhl až dolů.

Evanescence - Haunted - Aj

22. října 2006 v 18:56 | upírka Briny |  Texty písní

Haunted

Long lost words whisper slowly to me
Still can't find what keeps me here
When all this time I've been so hollow inside
I know you're still there
Watching me, wanting me
I can feel you pull me down
Fearing you loving you
I won't let you pull me down
Hunting you I can smell you - alive
Your heart pounding in my head
Watching me, wanting me
I can feel you pull me down
Saving me, raping me, watching me
Watching me, wanting me
I can feel you pull me down
Fearing you... loving you
I won't let you pull me down

Evanescence - Whisper - Čj

22. října 2006 v 18:54 | upírka Briny |  Texty písní
Šepot
(Whisper)

Chyť mě, jako když padám

Řekni, že jsi tady a všechno je to za námi
Mluvím do vzduchu
Nikdo tu není a já padám sama do sebe
Tahle pravda mě přivádí k šílenství
Vím, že můžu zastavit tu bolest,
když ji nechám odejít,
když ji nechám odejít...

(refrén)

Neotáčej se
(Nedávej mě té bolesti)
Nesnaž se schovat
(Stejně křičí tvé jméno)
Nezavírej oči
(Bůh ví, jaké jsou před ním lži)
Nezhasínej světlo
(Nikdy neusneš-nikdy nezemřeš)

Bála jsem se toho, co vidím,
ale nějak vím, že toho přijde ještě mnohem víc
Zmrazená ve svém strachu
a brzy budu oslepena slzami
Vím, že můžu zastavit tu bolest,
když ji nechám odejít,
když ji nechám odejít...

(refrén)

Spadlí andělé u mých nohou
Šeptají do mých uší
Smrt před mýma očima,
leží blízko vedle mě, mám strach
A pokyvuje mi, vzdám se
Začátek mého konce
Vzdám se všeho, abych poznala svůj konec...Evanescence - Whisper - Aj

22. října 2006 v 12:27 | upírka Briny |  Texty písní

Whisper

Catch me as I fall
Say you're here and it's all over now
Speaking to the atmosphere
No one's here and I fall into myself
This truth drives me
Into madness
I know I can stop the pain
If I will it all away
(refrén)
Don't turn away
(Don't give in to the pain)
Don't try to hide
(Though they're screaming your name)
Don't close your eyes
(God knows what lies behind them)
Don't turn out the light
(Never sleep never die)
I'm frightened by what I see
But somehow I know
That there's much more to come
Immobilized by my fear
And soon to be
Blinded by tears
I can stop the pain
If I will it all away
(refrén)
Fallen angels at my feet
Whispered voices at my ear
Death before my eyes
Lying next to me I fear
She beckons me
Shall I give in
Upon my end shall I begin
Forsaking all I've fallen for
I rise to meet the end
(refrén 3x)

Servatis a pereculum.
Servatis a maleficum

Evanescence - Bring me to life - Čj

22. října 2006 v 12:22 | upírka Briny |  Texty písní

Přiveď mě k životu

(Bring me to life)
Jak můžeš vidět do mých očí, jako do otevřených dveří
Nasměřuji tě rovnou dolů do mého nitra, kde jsem se stala tak křehká
bez duše (duše)
Můj duch spí někde v chladu
Do té doby než ho tam najdeš a nepřivedeš ho zpátky domů
(refrén)
(Probuď mě) Vzbuď mé nitro
(Nemohu se vzbudit) Probuď mě zevnitř
(Zachraň mě) Volej mé jméno a zachraň mě z té temnoty
(Probuď mě) Pobídni mou krev aby běžela
(Nemohu se vzbudit) Než se vytratím
(Zachraň mě) Zachraň mě z toho nic, co jsem se stala
Teď když vím co mi schází
mě nemůžeš jen tak opustit
Vdechni do mě život a udělej mě opravdovou
Přiveď mě k životu
(refrén)
Přiveď mě k životu
(Žila jsem ve lži, uvnitř není nic)
Zmrazená uvnitř, bez tvého dotyku, bez tvé lásky
miláčku, jen ty jsi živý mezi mrtvými
(Celou tu dobu jsem nemohla uvěřit, že jsem to neviděla
uvězněná v temnotě, ale ty jsi tu byl přede mnou)
Spala jsem snad tisíc let,musím otevřít oči
všechno je:(bez zvuku, bez myšlenek, bez duše)
Nenech mě tu zemřít(Musí tu být něco víc)
Přiveď mě k životu
(refrén)
Přiveď mě k životu
(Žila jsem ve lži, uvnitř není nic)
Přiveď mě k životu

Evanescence - Bring me to life - Aj

22. října 2006 v 12:12 | upírka Briny |  Texty písní

Bring To Me Life

how can you see into my eyes like open doors
leading you down into my core
where I've become so numb without a soul my spirit sleeping somewhere cold
until you find it there and lead it back home
(Wake me up)
Wake me up inside
(I can't wake up)
Wake me up inside
(Save me)
call my name and save me from the dark
(Wake me up)
bid my blood to run
(I can't wake up)
before I come undone
(Save me)
save me from the nothing I've become
now that I know what I'm without
you can't just leave me
breathe into me and make me real
bring me to life
(Wake me up)
Wake me up inside
(I can't wake up)
Wake me up inside
(Save me)
call my name and save me from the dark
(Wake me up)
bid my blood to run
(I can't wake up)
before I come undone
(Save me)
save me from the nothing I've become
Bring me to life
(I've been living a lie, there's nothing inside)
Bring me to life
frozen inside without your touch without your love darling only you are the life among the dead
all this time I can't believe I couldn't see
kept in the dark but you were there in front of me
I've been sleeping a thousand years it seems
got to open my eyes to everything
without a thought without a voice without a soul
don't let me die here
there must be something more
bring me to life
(Wake me up)
Wake me up inside
(I can't wake up)
Wake me up inside
(Save me)
call my name and save me from the dark
(Wake me up)
bid my blood to run
(I can't wake up)
before I come undone
(Save me)
save me from the nothing I've become
(Bring me to life)
I've been living a lie, there's nothing inside
(Bring me to life)

Pentagramy

16. října 2006 v 16:57 | upírka Briny |  Symbolika
AGRIPPŮV PENTAGRAM
Agrippův pentagram je jeden z nejznámějších hermatických symbolů a znázorňuje člověka jako symbol mikrokosmu. Člověk umístěn v pentragramu má roztažené nohy a ruce, což má znamenat, že chce obejmout celý vesmír. Na stejné linii s končetinami je i hlava a nohy a ruce mají znázorňovat čtyři živly.
Byl to symbol mágů, kttří díky vědomostem o tajemstvích světa našli své vllastní JÁ.
Má pomoci znovu nastolit rovnováhu. Je to ochraný amulet, který chrání před očarováním, kletbami a uřknutím.
PENTAGRAM
Muří noha, čarodějnický kříž, ďáblovo znamení, betlémská hvězda
Pentagram je snad nejznámější a nejuctívanější magický symbol ze všech. Pěticípá hvězsa v kruhu má znázorňovat vnitřní mystickou energii a v Tarotu se často používá pro element Země.
Cikáni jí považují za hvězdu moudrosti a má jí znázorňovat hvězdička z jádra podélně rozkrojeného jablka.
Ve středověku se pentagramem žehnaly čarodějnice, proto se mu žíká čarodějnický kříž.
Má chránit před očarováním, uřknutím, zlými duchy a nadpřirozenými silami. Působí jako obrana před útočníkem a má posilovat charisma.
KELTSKÝ PENTAGRAM
Je to pentagram v kruhu s pěti keltskými magickými uzly, které posilují jeho účinky. Tento druh pentagramu má dodávat pevnou vůli, a přinášet úspěch.
TANGRAM
Levi byl nejslavnější mág 19.století a tangram vytvořil právě on.
Boží jméno Jahve (JHVH), pentagram a ostatní magická znamení, která nalezneme na tangramu mají zvyšovat jeho sílu, čímž se stává mocným amuletem.
Má napomáhat získat boží pokyny a splnit cíle nositele.
RUNOVÝ PENTAGRAM
Je to pentagram, který je opatřen magickými runami, které mu dodávají sílu.
STÍNOVÝ PENTAGRAM
Byl používám jako tajné čarodějnické znamení.
Poskytuje podporu v úmyslech, toho kdo ho má u sebe, a jejich vykonání. Spojoval lidského ducha s nebem.
DVOJITÝ PENTAGRAM
Dvojitý pentagram se zkládá ze dvou pentagramů na sobě. Dohromady vytváří slunce o deseti paprscích, což má znázorňovat zářivou energii.
Je používám jako unázornění duality přírody.
RŮŽOVÝ PENTAGRAM
Tento typ pentagramu aktivuje spirituální síly nositele a chrání před vnitřní rozpolceností a záští. Posiluje auru.
Růže za pěticípou hvězdou má znárorňovat mlčenlivost.
PLANETOVÝ PENTAGRAM
Na jedné straně pentagramu je zobrazeno sedm základních planet astrologie, což jsou Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran. Na druhé straně jsou symboly kouzelného meče (Šalamounův klíč).
Přináší úspěch při zaříkávání.
ERBOVÝ PENTAGRAM SIRA GAWAINA
O tomto pentagramu bohužel nemám žádné bližší informace.

Wallpaper

15. října 2006 v 21:52 | upírka Briny |  Galerie

Symbolika

13. října 2006 v 23:23 | upírka Briny |  Galerie
Časem jsem přibudou další...

Novinky

13. října 2006 v 23:07 | upírka Briny |  Úvod a Důležité
Takže novinky na mém blogu...jen tak pro přehled:

1. Změna desingu...Pá, 13.10.06
2. Kompletní předělání sekce ÚVOD...Pá, 13.10.06
3.
Přidány obrázky do GALERIE - Symbolika...Pá, 13.10.06
4. Přidán obrázek do GALERIE - Wallpaper...Ne, 15.10.06
5. Přidám obrázek do GAELRIE - Symbolika...Po, 16.10.06
6. Přidán článek do SYMBOLIKA - Pentagramy - Agrippův pentagram...Po, 16.10.06
7. Přidám text do SYMBOLIKA - Pentagramy - Pentagram...Út, 17.10.06
8.Přidám text do SYMBOLIKA - Pentagramy - Keltský pentagram...Út, 17.10.06
9. Přidán text do SYMBOLIKA - Pentagramy - Tangram...Čt, 19.10.06
10. Přidán text do SYMBOLIKA - Pentagramy - Runový pentagram...Čt, 19.10.06
11. Přidán text do SYMBOLIKA - Pentagramy - Stínový pentagram...Čt, 19.10.06
12. Přidán text do SYMBOLIKA - Pentagramy - Dvojitý pentagram...Čt, 19.10.06
13. Přidán text do SYMBOLIKA - Pentagramy - Růžový pentagram...Čt, 19.10.06
14. Přidán text do SYMBOLIKA - Pentagramy - Planetový pentagram...Čt, 19.10.06
15. Přidán text do SYMBOLIKA - Pentagramy - Erbový pentagram sira Gawaina...Čt, 19.10.06
16. Přidány tři obrázky do GAELRIE - Symbolika...Čt, 19.10.06
17.Upraveno ODKAZY - OBLÍBENÉ WEBY...Pá, 20.10.06
18. Přidán text do TEXTY - Evanescence - Bring me to life - Aj...Ne, 22.10.06
19. Přidán text do TEXTY - Evanescence - Bring me to life - Čj...Ne, 22.10.06
20. Přidán text do TEXTY - Evanescence - Whisper - Aj...Ne, 22.10.06
21. Přidán text do TEXTY - Evanescence - Whisper - Čj...Ne, 22.10.06
22. Přidán text do TEXTY - Evanescence - Bring me to life - Aj...Ne, 22.10.06
23. Přidán text do TEXTY - Evanescence -Bring me to life- Čj...Ne, 22.10.06
24. Přidán text do TEXTY - Evanescence - Haunted - Aj...Ne, 22.10.06
25. Přidán text do TEXTY - Evanescence -Haunted- Čj...Ne, 22.10.06
26. Přidán text do TEXTY - Evanescence -Missing- Aj...Ne, 22.10.06
27. Přidán obrázek do GALERIE - Symbolika...Ne, 22.10.06
28. Přidán obrázek do GALERIE - Wallpaper 2...Po, 23.10.06
29. Přidán text do ANIME - Anime...St, 25.10.06
30. Přidán text do POVÍDKY - Temný stín...St, 25.10.06
31. Přidán text do POVÍDKY - VLÁDCI NOCI - Kapitola I....St, 25.10.06
32. Přidán text do MYSTIČTÍ TVOROVÉ - Dračí duch...St, 25.10.06
33. Přidán text do MYSTIČTÍ TVOROVÉ - Kyselinový drak...St, 25.10.06
34. Přidán text do MYSTIČTÍ TVOROVÉ - Křišťálový drak...St, 25.10.06
35. Přidány nějaké ANKETY - Nechce se mi přesně psát kam...St, 25.10.06
36. Přidán text do MYSTIČTÍ TVOROVÉ - Ekvempín...St, 25.10.06
37. Přidán text do TEXTY - Evanescence -Missing- Čj...So, 4.11.06
38.
Přidán text do TEXTY - Nightwish -I wish I had an angel - Aj...So, 4.11.06
39. Přidán text do TEXTY - Nightwish -I wish I had an angel - Aj...So, 4.11.06
40. Přidán text do NIGHTWISH -Kartografie...So, 4.11.06
41. Přidán text do TEXTY - Nightwish -The Siren - Aj...So, 4.11.06
42. Přidán text do TEXTY - Nightwish -The Siren - Čj...So, 4.11.06
43. Přidán text do TEXTY - Nightwish - Planet Hell - Aj...So, 4.11.06
44. Přidán text do TEXTY - Nightwish - Planet Hell - Čj...So, 4.11.06
45. Přidán text do TEXTY - Nightwish - Dead gardens - Aj...So, 4.11.06
46. Přidán text do TEXTY - Nightwish - Dead gardens - Čj...So, 4.11.06
47. Přidán text do NIGHTWISH - Něco o skupině...So, 4.11.06
48. Přidán text do TEXTY - Nightwish - Nemo - Aj...Po, 6.11.06
49. Přidán text do TEXTY - Nightwish - Nemo - Čj...Po, 6.11.06
50. Přidán text do TEXTY - Nightwish - Dark Chest of Wonders - Aj...Po, 6.11.06
51. Přidán text do TEXTY - Nightwish - Dark Chest of Wonders - Čj...Po, 6.11.06
52. Přidán text do TEXTY - Nightwish - Elvenpath - Aj...Po, 6.11.06
53. Přidán text do TEXTY - Nightwish - Elvenpath - Čj...Po, 6.11.06
54. Přidán text do TEXTY - Nightwish - Beauty and the Beast - Aj...Po, 6.11.06
55. Přidán text do TEXTY - Nightwish - Beauty and the Beast - Čj...Po, 6.11.06
56. Přidán text do TVORBA MÝCH PŘÁTEL - Už je konec!(POEZIE)...Po, 6.11.06
57. Přidán text do NIGHTWISH - Tarja Turunen...St, 8.11.06
58. Přidán text do SATANISMUS - Lilith - 1.část...St, 8.11.06
59. Přidán text do SATANISMUS - Lilith - 2.část...St, 8.11.06
60. Přidán text do SATANISMUS - Lilith - 3.část..St, 8.11.06
65. Přidán text do GALERIE- Anděl...Pá, 10.11.06
62. Přidán obrázek do GALERIE - Rudé šaty...Pá, 10.11.06
63. Přidán obrázek do GALERIE - Nevinná temnota...Pá, 10.11.06
65. Přidán obrázek do GALERIE- Anděl...Pá, 10.11.06
65. Přidán text do ANDĚLÉ- Andělé...Pá, 10.11.06
66. Přidán obrázek do GALERIE- Siréna...Pá, 17.11.06
67. Přidán text do POVÍDKY - Mrtvý ples...So, 18.11.06
68. Přidán text do GHOTIC- Může být goth?...Po, 20.11.06
69. Přidán text do GHOTIC- Oblékání a líčení...Po, 20.11.06
70. Přidán text do GHOTIC- Co je to ghotic, jak vznikl a podobně......Po, 20.11.06
71. Přidán obrázek do GALERIE - Obrázky...Pá, 24.11.06
72. Přidán text do ANIME - INUYASHA - Postavy...Pá, 24.11.06
73. Přidána anketa do ANKETY -Líbí se vám nový desing blogu?...Čt, 25.11.06
74. Přidán text do TEXTY - Nightwish -The Carpenter - Aj...Ne, 26.11.06
75. Přidán text do TEXTY - Nightwish -The Carpenter - Čj...Ne, 26.11.06
76. Přidán text do PR A RPG - Poušť stínů...Po, 28.11.06
77. Přidán text do ÚVOD...Po, 28.11.06
78. Přidán text do EFŠTINA - Česká jména...Po, 4.12.06
79. Přidán text do EFŠTINA - Základní věty...Po, 4.12.06
80. Přidán text do EFŠTINA -Základní věty 2...Út, 5.12.06
81. Přidán text do EFŠTINA -Základní věty 3...St, 6.12.06
82. Přidána rubrika SEZNAM PÍSNÍ(abecední)..Pá, 8.12.06
83. Přidán text do SEZNAM PÍSNÍ(abecední) - Seznam Interpretů..Pá, 8.12.06
84. Přidán text do TEXTY - Afroman - Because I got hihgt - AJ...Pá, 8.12.06
85. Přidán text do TEXTY - Afroman - Because I got hihgt - ČJ...Pá, 8.12.06
86. Přidán text do RP - Mafiánský svět...St, 10.12.06
87. Přidán text do TEXTY - Evanescence - My Tourniquet - AJ...St, 10.12.06
88. Přidán text do TEXTY - Evanescence - My Tourniquet - ČJ...St, 10.12.06
89.
Přidán text do EVANESCENCE -Kartografie...St, 10.12.06
90. Přidán text do VAMPIRISMUS -Brujah - Charakteristika...Pá, 12.12.06
91. Přidán text do UPÍŘÍ KLANY(přehled) - Vampirismus...Pá, 12.12.06
92. Přidán text do VAMPIRISMUS - Brujah - Historie - Brujah a Troile...Pá, 12.12.06
93. Přidán text do VAMPIRISMUS - Brujah - Historie - Brujah a Troile...Pá, 12.12.06
94. Přidán text do VAMPIRISMUS - Brujah - Historie - Hellas a Kartágo...Pá, 12.12.06
95. Přidán text do VAMPIRISMUS - Brujah - Historie - Diaspora...Pá, 12.12.06
96. Přidán text do TEXTY - Evanescence - Gouing under - Aj...Út, 16.12.06
97. Přidán text do TEXTY - Evanescence - Gouing under - Čj...Út, 16.12.06
98. Přidán text do TEXTY - Evanescence -Everybody's Fool - Aj...Út, 16.12.06
99. Přidán text do TEXTY - Evanescence - Everybody's Fool - Čj...Út, 16.12.06
100. Přidán text do TEXTY - Evanescence - Hello - Aj...Út, 16.12.06
101. Přidán text do TEXTY - Evanescence - Hello - Čj...Út, 16.12.06
102. Přidán text do TEXTY - Evanescence - Taking Over Me - Aj...Út, 16.12.06
103. Přidán text do TEXTY - Evanescence - Taking Over Me - Čj...Út, 16.12.06
104. Přidán text do FILOSOFIE - Lidské problémy..Pá, 22.12.06
105. Přidán text do DŮLEŽITÉ! - Veselé Vánoce - 2006..Ne, 24.12.06
106. Přidán text do SRAZY - O co se jedná?..Čt, 28.12.06
107. Přidán text do SRAZY -Ústí nad Labem - srpen 2006..Čt, 28.12.06
108. Přidán obrázek do GALERIE - Dívka v ghotic šatech..Čt, 28.12.06
109. Přidán text do DŮLEŽITÉ! - PF 2007..Ne, 31.12.06
110. Přidán text do POVÍDKY - Mangunagare - DEMO...Pá, 5.1.07
111. Přidán text do POVÍDKY - Mangunagare..Pá, 5.1.07
112. Přidán obrázek do GALERIE - Hra s podobou...Út, 3.1.07
113.
Přidán obrázek do GALERIE - Hra s podobou II...Út, 3.1.07
114. Přidán text do TEXTY - Apocalyptika - Singlovky...ČT, 25.1.07
115. Přidán text do APOCALYPTICA - Seznam "všech" písní...ČT, 25.1.07
116. Přidán text do TEXTY- Apocalyptica - Path - Aj...ČT, 25.1.07
117. Přidán text do TEXTY - Apocalyptica - Path - Čj...ČT, 25.1.07
118. Přidán text do POVÍDKY - Černá růže...Pá, 26.1.07